Conflict mediation


Steeds vaker kiezen mensen, bedrijven of instanties voor mediation om hun geschillen en/of problemen voor te leggen. Ook verwijst de rechter de zaak vaak door naar een mediator. WAAROM??

Waarom Conflict mediation?

Mediation heeft voordelen boven een procedure bij de rechter:

● De snelheid (gemiddeld duurt een mediation 6 tot 10 uur in totaal)
● Beperking van de kosten.
● Toekomst gerichtheid in plaats van focus op het verleden.
● Oplossing in eigen hand en mede daardoor ruimte voor creatieve oplossingen.
● Vertrouwelijkheid en beslotenheid.
● Duurzame (maatwerk)oplossing die wordt nagekomen.
● Behoud van de relatie of zorgvuldige beëindiging van de relatie.


Conflict mediation bij verschillende soorten conflicten:

Verander je Toekomst kan een rol spelen in arbeidsconflicten. Maar ook bij andere vormen van conflict kunnen wij bemiddelen:

Denk bijvoorbeeld aan:

● Zakelijk conflict
● Conflict tussen overheid en burger
● Conflict binnen maatschap
● Buren ruzie
● Conflict tussen leerlingen op scholen

Vrijblijvende afspraak:

Wanneer u een conflict heeft met iemand, het doet er niet toe waar het conflict over gaat, dan doet dat niet alleen iets met uzelf, maar ook met de ander. Dat is immers ook een mens van vlees en bloed, net als u. Misschien spreekt u niet meer met elkaar of bestaan er permanente irritaties en loopt dit  als een rode draad door uw leven. Vaak doen mensen er nocelant over, terwij hun rugzakje steeds zwaarder wordt.

Wij kunnen samen met u kijken wat de mogelijkheden zijn en welke methode voor u het beste is!!