Met een RI&E zetten wij voor  u de risico’s van zakelijke en sociale integriteit op een rij binnen uw organisatie.

Zo kunt u ze gericht aanpakken!

U heeft vast wel eens gehoord van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie, ofwel RI&E.

Een RI&E is eigenlijk twee dingen: een LIJST met alle risico’s in uw bedrijf die te maken hebben met integriteit, en een PLAN voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. Dus ook het financiële risico.

RI&E is WEL VERPLICHT voor iedere ondernemer met personeel!

Ingewikkeld? Dat valt mee. Belangrijk is een RI&E wél. Zo belangrijk dat de overheid de RI&E via de Arbowet verplicht heeft gemaakt voor alle ondernemers met personeel: Inspectie SZW controleert hier dan ook op.

De RI&E is dé basis van uw arbobeleid .

De RI&E vormt als het ware het fundament van uw arbobeleid. Pas als u weet waar de risico’s liggen in uw bedrijf en wat het mogelijke effect van deze risico’s is, kunt u de juiste maatregelen nemen.

Met behulp van de RI&E krijgt u voor uzelf scherp waar u mee aan de slag moet en op welke manier. Het plan van aanpak vertelt u welke stap de volgende is.

Een gezonde en veilige werkplek draagt bij aan drie belangrijke pijlers voor een succesvol bedrijf: werknemers tevredenheid, productiviteit en bedrijfscontinuïteit.

Hoewel veel ondernemers vooral de kosten zien, zijn er ook directe kostenbesparingen te realiseren door preventieve maatregelen. Denk daarbij aan verzuim reductie, minder personeelsverloop en minder onderbrekingen. Daarnaast zorgt een preventie beleid voor een hoger welzijn van medewerkers, een positief imago van de organisatie en betere product kwaliteit.

,