Over Verander je Toekomst!

In een sprookjeswereld bestaan geen ruzies en problemen, doet iedereen wat hij moet doen en heeft niemand last van een ander. Helaas zijn sprookjes niet echt! Op kantoor, op school, in de zorg, in de sport en ook in vrijwilligerswerk, overal waar mensen samenkomen, komen ook ongewenste omgangsvormen en integriteit schendingen voor.

Ongewenste omgangsvormen komen nog steeds veel voor en beschadigden volwassen en kinderen, zelfs zo erg, dat men niet verder wil en kan. Met soms dramatische gevolgen.  Als vertrouwenspersoon PLUS luisteren wij en kijken wij samen met jou, wat een goede vervolg stap zou kunnen zijn. Het dragen van je rugzakje is niet bepaald stimulerend. Je rugzakje is de “last” die je meedraagt in je leven, leg deze af!!!

Maar ook in het oplossen van conflicten tussen mensen of partijen en instellingen. Conflict Mediation is een krachtig middel om mensen begrip te laten krijgen voor elkaars standpunt. Als mediator heb je de tools om mensen met een conflict een spiegel voor te houden, waardoor er ook begrip ontstaat voor het standpunt/mening van een ander.

"Vertrouwenspersoon sinds 1994"

Meer over mij weten?

Klik hier!

" Ons werkgebied is door heel Nederland"

Onze ervaring.

In de afgelopen jaren heb ik veel, heel veel ervaring opgedaan in mijn functie binnen de overheid. In deze functie coach en begeleid ik een grote groep van vertrouwenspersonen. Bij complexe casuïstiek, casuïstiek die mogelijk zou leiden tot een officiële klacht en bij strafrechtelijke zaken, word ik altijd betrokken om deze met mijn ervaring  in goede banen te leiden.

Alleen al in 2016, ben ik betrokken geweest bij meer dan 300 meldingen/casuïstiek. In 86% van alle gevallen heb ik kunnen de-escaleren, zodat iedereen weer tevreden naar haar/zijn werk kon gaan. Het schrijven van klachtenregelingen en recentelijk het ondersteunen van mogelijke klokkenluiders volgens de nieuwe klokkenluiders wet (Huis voor de Klokkenluiders per 1 juli 2016), zijn veel voorkomende werkzaamheden. Ook het adviseren van organisaties om recht te doen (waar mogelijk) aan alle partijen binnen integriteitskwesties. Ik beweeg door alle lagen van de organisatie: van de hoogste ambtenaren tot, met alle respect, de management assistente. Ik mag wel zeggen dat ik veel ervaring heb!!

Interesse in jou als mens!

Ik ben mij  gaan interesseren in de mens en ben heel actief geweest om mijn theoretische kennis te vergroten. Die combinatie van ervaringsdes- kundigheid en theoretische kennis hebben mij gemaakt, tot een Vertrouwenspersoon PLUS , Conflict Mediator en Coach/Adviseur die JOU als mens belangrijk vind.

Ervaren vertrouwenspersonen.

Wij werken met zeer ervaren vertrouwenspersonen verspreid over Nederland. Ben jij een ervaren vertrouwenspersoon en wil je deel uitmaken van ons netwerk? Neem dan contact met ons op!