Workshop en voorlichting en ondersteuning binnen uw organisatie, vereniging of school!

Ongewenst gedrag komt overal voor: op het werk, in de disco, op school… en helaas ook in de sport of andere verenigingen. (Seksuele) intimidatie, agressie, pesten, machtsmisbruik, geweld en discriminatie zijn vormen van gedrag die niet thuis horen in een goed en stimulerend sport klimaat. Als je ermee te maken krijgt binnen je vereniging, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning en advies. Leden en ouders van minderjarige leden respecteren over het algemeen elkaars grenzen. Grenzen die meestal heel vanzelfsprekend zijn…..

Wij geven aan uw managementteam, medewerkers, vrijwilligers en leden voorlichting en workshops. Om ongewenstgedrag te herkennen en juiste te doen om het te verminderen en mee te denken over preventie om het risico zo klein mogelijk te houden.

Uiteraard kan iedereen in alle vertrouwelijkheid, in gesprek met onze zeer ervaren trainers en vertrouwenspersonen.