Waarom een externe vertrouwenspersoon?

In Nederland krijgt een op de vijf werknemers te maken met een of andere vorm van pesten. Ongewenste omgangsvormen kunnen leiden tot een slechte werksfeer, onvoldoende functioneren, conflicten, ziekteverzuim of personeelsverloop. Ook onveilige omstandigheden die worden veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld klanten, cliënten, e.d., kunnen leiden tot wat hierboven staat. Wanneer je verzekerd wilt zijn van een ervaren en deskundige aanpak of wanneer je bedrijf klein is en iedereen elkaar kent dan is het nodig een externe vertrouwenspersoon aan te stellen. Externe vertrouwenspersonen hebben geen binding met een organisatie waardoor ze zorgvuldigheid, objectiviteit en vertrouwelijkheid kunnen bieden. En dat is nodig want het gaat bij meldingen vaak om ingewikkelde conflicten en tegenstrijdige belangen. Vaak bevinden medewerkers zich in kwetsbare situaties en soms staan reputaties en loopbanen op het spel.

De volgende vraag laat zien hoe moeilijk het kan zijn om een vertrouwenspersoon en zeker een externe vertrouwenspersoon te benaderen. En toch kan het de makkelijkste weg naar een oplossing voor alle partijen zijn.

Waarom zou je een vertrouwenspersoon benaderen?

Omdat ongewenst gedrag van collega’s of leidinggevenden kan leiden tot veel stress, gezondheidsklachten en verzuim. Bovendien blijf je anoniem als je contact opneemt met een vertrouwenspersoon! Alleen als jij akkoord gaat, neemt de vertrouwenspersoon contact op met de werkgever. Bij situaties die geen interne aanleiding hebben, zie je vaak dat een vertrouwenspersoon voor dat moment en voor die gelegenheid de meest aangewezen persoon is. Hij of zij is professioneel opgeleid, een medewerker kan zijn of haar hart luchten zonder dat het meteen tot complexe situaties in een organisatie leidt en hij of zij blijft desgewenst anoniem!

Brief die wij naar bedrijven sturen:

Met ongewenste omgangsvormen worden o.a. agressie tegen medewerkers, seksuele intimidatie, pesten, machtsmisbruik, stalking en discriminatie bedoeld. Door ongewenste omgangsvormen niet aan te pakken, komen verhoudingen op de werkvloer onder druk te staan, kunnen medewerkers niet meer optimaal functioneren en presteren en betaalt de organisatie een hoge prijs door tijdverlies van leiding, ziekteverzuim, personeelsverloop en aantasting van het imago.

Even wat cijfers op een rij onderzocht in 2016:

o   1 op de 6 medewerkers worden gepest op de werkvloer,

o   1 op de 10 leidinggevende pest zelf mee,

o   In 2016 was 1 op 14 zelfmoorden pesten-gerelateerd,

o   Gemiddeld 13 verzuimdagen per jaar,

o   Kosten als gevolg van ongewenst gedrag c.a. 1.7 miljard.

De kans is groot dat dit ook binnen uw organisatie gebeurd.

Verander je Toekomst! Een bedrijf dat landelijk opereert en zich gespecialiseerd heeft in Sociale en Zakelijke integriteit. Ons bedrijf heeft veel ervaring, alleen al in 2016 hebben wij 314 meldingen/casuïstiek behandeld. Complexe casuïstiek, casuïstiek die mogelijk zou leiden tot een officiële klacht of strafrechtelijke zaken. Dit veel binnen de overheid, maar ook bij (kleinere) bedrijven.

Het schrijven van klachtenregelingen en het ondersteunen van mogelijke klokkenluiders volgens de nieuwe klokkenluiders wet (Huis voor de Klokkenluiders per 1 juli 2016), zijn veel voorkomende werkzaamheden

Graag willen wij u ondersteunen om de ongewenste zakelijke en sociale omgangsvormen terug te brengen. Uw bedrijf is volgens de Arbowet verplicht om uw medewerkers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting.

Alleen al het bespreekbaar maken bij uw medewerkers is voor hun al een signaal dat uw organisatie het serieus neemt.

Wat kunnen wij u bieden:

o   Wij geven voorlichting en presentaties voor uw directie, leidinggevende, medewerkers en mogelijke vrijwilligers.

o  Wij kunnen voor u een risico-inventarisatie en evaluatie uitvoeren binnen uw organisatie op het gebied van zakelijke en sociale integriteit.

o   Wij treden op als vertrouwenspersoon PLUS binnen uw organisatie.

o  Wij kunnen u en uw leidinggevende adviseren om het juiste te doen op het gebied van zakelijke en sociale integriteit.

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op!!