Verander je Toekomst!

v oor professioneel advies en ondersteuning

bij Zakelijk- en Sociaal ongewenst gedrag!

Is er binnen uw organisatie een zakelijke en sociaal veilige werkomgeving??

Iedere organisatie heeft zijn eigen cultuur en omgangsvormen, maar in geen enkele organisatie mogen ongewenste omgangsvormen worden geaccepteerd!

Graag willen wij u ondersteunen om de ongewenste zakelijke en sociale omgangsvormen te verminderen. Uw bedrijf is volgens de Arbowet verplicht om uw medewerkers te beschermen tegen Psychosociale Arbeidsbelasting . Alleen al het bespreekbaar maken bij uw medewerkers is voor hun al een signaal dat uw organisatie het serieus neemt. Wij helpen u daar graag mee!!

Huis voor Klokkenluiders

Belangrijke punten uit de klokkenluiderswet

De wet Huis voor klokkenluiders geldt vanaf 1 juli 2016. Deze wet regelt de mogelijkheden en bescherming van werknemers die een misstand willen melden.

Waarover een melding gedaan kan worden

Een werknemer kan een melding doen als hij denkt dat er sprake is van een misstand binnen de organisatie waar hij werkt of heeft gewerkt. Hij kan ook een melding doen over misstand bij een organisatie waarmee hij in aanraking is gekomen via zijn werk. De melder moet dan wel zelf iets weten of bemerkt hebben. Iets melden op basis van geruchten of verhalen van anderen, kan niet. Lees meer hierover...........

RI&E binnen uw organisatie

Met een RI&E zetten wij voor  u de risico’s van zakelijke en sociale integriteit op een rij binnen uw organisatie. U krijgt dan inzichtelijk waar de kwetsbare functies en processen in uw bedrijf zitten.
Zo kunt u ze gericht aanpakken!

Lees meer hierover.......

Weblog en actualiteiten:

Recent toegvoegd:  #metoo

#metoo laat zien hoe ernstig het is met seksueel misbruik op de werkvloer. Dat wisten we al lang, maar vaak wint schaamte en angst het om het juist niet te melden. Mensen die het overkomt, houden hier hun hele leven last van. Zij voelen zich vies, onterecht dom, maar vooral alleen! Wie gelooft mij? Het zal wel aan mij liggen! Waar moet ik naar toe? Dat zijn vragen die zij zich stellen.

Maar het gebeurt ook dichtbij, misschien wel in uw nabije omgeving, misschien zelfs wel binnen uw eigen organisatie/ bedrijf. Misschien is het u zelf ook wel overkomen.

Maar alleen met melden en bespreekbaar maken zijn wij er niet. Organisaties moeten kritisch naar zichzelf kijken. Misschien is zelfs onze wetgeving niet toereikend. Als vertrouwenspersoon PLUS van Verander je Toekomst hebben wij de afgelopen jaren medewerkers begeleid die de moed hadden om seksueel misbruik te melden. In gesprekken vertellen medewerkers wat hun is overkomen, altijd zijn dat relaas waarvan je denkt: Hoe is het mogelijk dat dit is gebeurd. Wat erg!! Lees meer hierover.....